Metro Atlantic

11    NatStat API ID: MAAC
ELOMonmouth   1295 MBB #161
TCRMonmouth   454.80 MBB #199
RecordMonmouth   0.632 (12-7)