Metro Atlantic

11    NatStat API ID: MAAC
ELOMonmouth   1508 MBB #89
TCRMonmouth   638.30 MBB #42
RecordMonmouth   0.794 (27-7)