Metro Atlantic

11    NatStat API ID: MAAC
ELOMonmouth   1295 MBB #162
TCRMonmouth   455.70 MBB #203
RecordMonmouth   0.632 (12-7)